ایستگاه

  1. Home
  2. ایستگاه
فیلتر
فیلتر × بستن

ایستگاه مترو شهرری

3.0

اطلاعات دسترسی ایستگاه مترو شهرری

موقعیت: شهر ری، منطقه ۲۰، تهران، استان تهران، ایرانوبسایت: http://metro.tehran.ir

ایستگاه مترو دولت آباد

3.0

*** در حال حاضر (شهریور 98) در خط شش، تنها سه ایستگاه دولت آباد ، بعثت و میدان شهدا فعال

موقعیت: ایستگاه مترو دولت آباد، تهران، استان تهران، ایران

ایستگاه مترو شهید همت

1.0

*** مشخصات ایستگاه در وبسایت مترو تهران

موقعیت: استان تهران، تهران، منطقه ۳، ایستگاه مترو همت، بزرگراه شهید همت، ایرانوبسایت: http://metro.tehran.ir