خدمات شهری

  1. Home
  2. خدمات شهری
فیلتر
فیلتر × بستن

ایستگاه مترو سرسبز

3.0

***از ایستگاه مترو سرسبز به خطوط اتوبوس خاوران - علم وصنعت ، علم و صنعت - بیهقی ، پل خاقانی - سراج و

موقعیت: استان تهران، تهران، ایستگاه مترو سرسبز، دکتر آیت، ایران

ایستگاه مترو شهرری

3.0

اطلاعات دسترسی ایستگاه مترو شهرری

موقعیت: شهر ری، منطقه ۲۰، تهران، استان تهران، ایرانوبسایت: http://metro.tehran.ir

ایستگاه مترو دولت آباد

3.0

*** در حال حاضر (شهریور 98) در خط شش، تنها سه ایستگاه دولت آباد ، بعثت و میدان شهدا فعال

موقعیت: ایستگاه مترو دولت آباد، تهران، استان تهران، ایران

ایستگاه مترو شهید همت

1.0

*** مشخصات ایستگاه در وبسایت مترو تهران

موقعیت: استان تهران، تهران، منطقه ۳، ایستگاه مترو همت، بزرگراه شهید همت، ایرانوبسایت: http://metro.tehran.ir