سینما

  1. Home
  2. سینما
فیلتر
فیلتر × بستن

پردیس سینمایی شهرک (مجتمع پلاتین)

3.0موقعیت: مرکز خرید پلاتین، تهران، استان تهران، ایرانشماره تماس: 02186090128

پردیس سینمایی و مرکز خرید چارسو

4.0موقعیت: استان تهران، تهران، حافظ، مجتمع چارسو، ایرانوبسایت: http://charsou.com/

پردیس سینمایی باغ کتاب

3.0

آخرین بروزرسانی: تیرماه نودوهشت

موقعیت: استان تهران، تهران، بلوار کتابخانه ملی، پردیس سینمایی باغ کتاب، ایرانوبسایت: http://bookgardencineplex.comشماره تماس: 021-88657165

پردیس سینمایی ملت

3.0موقعیت: استان تهران، تهران، منطقه ۳، بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی، پردیس سینمایی ملت، ایرانشماره تماس: 021 23162

سینما آزادی

3.0موقعیت: سینما آزادی، تهران، استان تهران، ایران