امکانات

استخرش بد از ی مدت باز شد رفتیم داخل استخر آب دوش ها سرد داخل آب استخرش مارمولک داشت و خیلی کثیف بود و وقتی فهمیدن بهداشت داره میاد استخر تعطیل کردن که تمیز کنن خیلی بد بود اصلا پیشنهاد نمیکنم