رها شده و بدون امکانات!

من چند روز پیش به این پارک رفتم و اصلا تجربه خوبی نبود. تقریبا میتونم بگم جز اینکه میشد بدون حجاب تو پارک بود هیچ مزیتی برام نداشت. استخرش مدتهاست که تعطیل شده ، پیست دوچرخه‌شم به بهونه تعمیر آسفالت(به گفته مسئولش) تعطیل کردن. یه سری امکانات ورزشی ته پارک بود که سوت و کور بود. حتی یه آبخوری درست حسابی هم نداشت. از ساعت 4/5 هم اومدن تذکر دادن که جمع و جور کنین که پارک میخواد تعطیل بشه، اونم وقتی که تازه آفتاب داشت یکم میرفت و هوا خنک میشد. خود مسئولای اونجا هم از اینکه هرروز داره امکانات کمتر میشه شاکی بودن. امیدوارم شهرداری رسیدگی کنه چون با این وضع احتمالا بزودی متروک بشه!