صندلی نداره

قبلا جلوش صندلی بود میشد بعد خرید نشست و استراحت کرد اما بیشترشو ورداشتن . ولی غیر این همه چیش خوبه فقط باید زمانای خلوت اونجا رفت