برچسب: اجتماع

  1. Home
  2. اجتماع
فیلتر

رشد گیاهان خوراکی در شهر

آیکیا تصمیم به ایجاد رویدادی کرد که تصویری از جامعه پایدار آینده را نمایش می دهد و مردم را به فضایی دعوت کرد که گیاهان بالای سر آن ها رشد کرده اند.

ادامه مطلب