برچسب: اقتصاد

  1. Home
  2. اقتصاد
فیلتر

اقتصاد زباله ای در زباله‌ های تهران

ارزش ضایعات استخراج شده از زباله تهران روزانه دو میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان وسرمایه در گردش درون این اقتصاد یک میلیارد و ۸۰ میلیون تومان در روز است.

ادامه مطلب