برچسب: بازار میوه و تره بار

  1. Home
  2. بازار میوه و تره بار
فیلتر

بیشترین بازارهای میوه و تره بار متعلق به کدام منطقه است ؟

شهرداری تهران برای آسودگی خرید شهروندان در نواحی تهران فضاهایی به این منظور اختصاص داده است اما بیشترین بازارهای میوه و تره بار متعلق به کدام منطقه است؟

ادامه مطلب