برچسب: بازخورد مردم

  1. Home
  2. بازخورد مردم
فیلتر

راه های حل مشکلات شهر و محله - قسمت دوم

در قسمت قبلی این مطلب به موارد شناسایی مشکلات منطقه و ایده های مناسب و مراحل آن برای حل مشکلات شهر پرداختیم . حال

ادامه مطلب