برچسب: بیشترین تولید کننده زباله

  1. Home
  2. بیشترین تولید کننده زباله
فیلتر

بیشترین زباله در کدام منطقه تهران تولید می شود؟

به گفته مسئولین شهری امروزه درشهر تهران حجم بالایی از زباله تولید می شود اما کدام منطقه تهران بیشترین زباله را تولید می کند؟

ادامه مطلب