برچسب: تئوری پنجره شکسته

  1. Home
  2. تئوری پنجره شکسته
فیلتر

آیا آلودگی هوا بر میزان وقوع جرم در شهرها تأثیر می گذارد؟

ارتباط بین آلودگی هوا و سلامت انسان انکار ناپذیر است و مشکلات زیادی ایجاد می کند اما آیا آلودگی هوا بر میزان وقوع جرم در شهرها تأثیر می گذارد؟

ادامه مطلب