برچسب: توقف گاز رسانی

  1. Home
  2. توقف گاز رسانی
فیلتر

توقف گاز رسانی پشت درهای شهرک الهیه

شهرک الهیه غرب بخشی از محله شریف در غربی‌ترین نقطه منطقه22 است. این شهرک 6ساله فاقد انشعاب گاز شهری است. از ابتدای

ادامه مطلب