برچسب: تپه های عباس آباد

  1. Home
  2. تپه های عباس آباد
فیلتر

معضل پارکینگ باغ کتاب مشکل ساز شد

کارشناسان با افتتاح پروژه باغ کتاب مخالف بودند چرا که نداشتن پارکینگ، معضل ترافیک را افزایش می داد. با افتتاح پروژه

ادامه مطلب