برچسب: خطرات

  1. Home
  2. خطرات
فیلتر

آلودگی صوتی در کدام نقطه تهران بیشتر است؟

آنگونه که مسئولان شهری تهران می گویند این شهر رتبه اول آلودگی صوتی در کشور را دارد اما آلودگی صوتی در کدام نقطه تهران بیشتر است؟

ادامه مطلب