برچسب: سالمندان

  1. Home
  2. سالمندان
فیلتر

افتتاح مرکز جامع توانبخشی سالمندان با ظرفیت 50 نفر در شرق پایتخت

پرستو منصوری معاون امور توانبخشی بهزیستی استان تهران اظهار کرد: مرکز جامع توانبخشی ویژه سالمندان با ظرفیت پذیرش 50

ادامه مطلب