برچسب: شهرستان ری

  1. Home
  2. شهرستان ری
فیلتر

معلولان شهرستان ری برای تأمین لوازم بهداشتی یارانه دریافت می‌کنند

معاون توانبخشی اداره بهزیستی شهرستان ری گفت: در سال جاری کمک هزینه تأمین لوازم بهداشتی معلولان ضایعات نخاعی به صورت

ادامه مطلب