برچسب: طراحی تقاطع های شهری

  1. Home
  2. طراحی تقاطع های شهری
فیلتر

حمل و نقل شهرى با دوچرخه از آمستردام تا تهران

بسیاری از برنامه های حمل و نقل شهری که در تهران اجرا شده است از آمستردام هلند گرفته شده است اما حمل نقل شهری با دوچرخه در این دو شهر چگونه است؟

ادامه مطلب