برچسب: عبور عابر پیاده

  1. Home
  2. عبور عابر پیاده
فیلتر

خط عابر پیاده هوشمند در لندن

گروه  Umbrellium خط عابر پیاده هوشمند در لندن را توسعه داده است که تنها در زمان های مورد نیاز ظاهر می شود که در طول ساعات کم رفت و آمد شب ناپدید می شود.

ادامه مطلب