برچسب: فرونشست‌ زمین

  1. Home
  2. فرونشست‌ زمین
فیلتر

دلایل فرونشست‌ زمین در منطقه 12

فرونشست‌ زمین در منطقه 12 بخش‌های جنوبی مناطق 10، 11 و 12 در محدوده فرونشست زمین در پایتخت قرار دارد و بر اساس

ادامه مطلب