برچسب: قدم زدن

  1. Home
  2. قدم زدن
فیلتر

مناسب ترین شهر برای  پیاده روی کجاست؟

از کافه های میدان های نیویورک تا پیاده راه های ملبورن و شهر بدون ماشین فسه بالی، همه دارای امنیت، زیبایی هستند اما مناسب ترین شهر برای  پیاده روی کجاست؟

ادامه مطلب