برچسب: محیط شهری

  1. Home
  2. محیط شهری
فیلتر

چگونه در شهر پیاده روی کنیم؟

قدم زدن در شهرهای بزرگ کاری پراسترس است. ترافیک سنگین، خیابانهای شلوغ و سروصدا میتواند تجربه های ناخوشایند ما از قدم زدن در شهر باشد. با این وجود گاهی پیاده‌روی در شهر سرگرم کننده و جالب و کاری پراز چالشهای جذاب است.

ادامه مطلب