برچسب: مشکلات زندگی در شهر

  1. Home
  2. مشکلات زندگی در شهر
فیلتر

چرا شهرنشینی را دوست داریم؟

اگر طبیعت و زندگی در آن خوب است چرا با وجود مشکلات و تنش و استرس بالا در شهرها بیشتر ما شهرنشینی را به زندگی در روستا ترجیح می­‌دهیم؟

ادامه مطلب