برچسب: مکان های عمومی

  1. Home
  2. مکان های عمومی
فیلتر

راه هایی برای ساختن شهرهایی بهتر

برنامه ریزان شهری، دولت ها و توسعه دهندگان همواره به دنبال این هستند که شهرها را قابل سکونت و سرزنده کنند. اما چه ویژگی هایی به این موضوع می انجامد؟

ادامه مطلب