برچسب: نشت های تهران

  1. Home
  2. نشت های تهران
فیلتر

برگزاری سلسله نشست‌های دوباره تهران با موضوع «باغ‌های گم شده»

علی اعطا، عضو شورای شهر تهران و رییس کمیته معماری و طرح های شهری در گفت وگو با خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی

ادامه مطلب