برچسب: وضعیت محله ها

  1. Home
  2. وضعیت محله ها
فیلتر

بیشترین بازارهای میوه و تره بار متعلق به کدام منطقه است ؟

شهرداری تهران برای آسودگی خرید شهروندان در نواحی تهران فضاهایی به این منظور اختصاص داده است اما بیشترین بازارهای میوه و تره بار متعلق به کدام منطقه است؟

ادامه مطلب