برچسب: پارک

  1. Home
  2. پارک
فیلتر

ممنوعیت ورود ساز به پارک تخلف است

عضو شورای شهر تهران عنوان کرد که ممنوعیت ورود ساز به پارک‌ها تخلف است و مصوبه شورای شهر نیست. مجید فراهانی در

ادامه مطلب