برچسب: پیگیری درخواست

  1. Home
  2. پیگیری درخواست
فیلتر

راه های حل مشکلات شهر و محله - قسمت دوم

در قسمت قبلی این مطلب به موارد شناسایی مشکلات منطقه و ایده های مناسب و مراحل آن برای حل مشکلات شهر پرداختیم . حال

ادامه مطلب