برچسب: کشاورزی شهری

  1. Home
  2. کشاورزی شهری
فیلتر

در شهرهای آینده چه شغل‌هایی خواهیم داشت؟

بسیاری ازشغل‌هایی که امروزه به آن مشغولیم در گذشته وجود نداشته، پس دور از ذهن نیست که در شهرهای آینده نیز مردم شغلهایی داشته باشند که در حال حاضر وجود ندارند. در کمتر از چند دهه آینده، بسیاری از دانشجویان امروز به چنین مشاغلی سرگرم خواهند‌بود.

ادامه مطلب