برچسب: کمبود برق

  1. Home
  2. کمبود برق
فیلتر

ساختمان‎های پرنور در شب‎های کم برق تهران

در روزهای اخیر پیک شبانه مصرف برق به صورت محسوسی رشد داشته و در برخی مواقع، مصرف برق در ساعات 20 تا 23 به پیک

ادامه مطلب