بازار عبدل آباد

باید بدونید از کدوم مغازه هاش خرید کنید مغازه هایی داره که لباس های خیابان بهار رو با تقریبا نصف قیمت عرضه می کنن.