شهرک واوان

سلام.محله ما در شهرک واوان قرار گرفته کوچه ما نه سطل اشغال داره و نه کسی برای تمیز کردن از طرف شهرداری مراجعه میکنه اسفالت کوچه هم افتضاحه