صدای آژیر

با عرض سلام و ادب. منازل مسکونی جنب مراکز آتش نشانی شب و روز ندارند با صداي آژیر خودروهايشان هنگام اعزام به مأموريت