مراکز پلیس + 10

برخورد کارمندهای پلیس +10 با مراجعین اصلا مناسب و مودبانه نیست. متاسفانه ادب و نزاکت و رعایت احترام کم کم به خصوصیت نادری تبدیل شده.
و این البته در بیشتر مراکز و اداره‌های دولتی و غیردولتی وجود داره.