پل ابوسعید

ابتدای پل ابوسعید در خیابان وحدت اسلامی. در زیر پل ابوسعید وقتی سالمندان می‌خواهند از خیابان رد شوند، سکو زیر پل برای آنها بلند است و بخاطر کهولت سن نمی‌توانند پایشان را بلند کنند. اگر بشود ، قسمتی از این سکو را باز کرد که این عزیزان راحت عبور کنند خوب می‌شود. این مورد را با 137 در میان گذاشتم ولی رسیدگی نکردند