پل عابر در منطقه 7

توی منطقه ۷ بین اجاره دار و مرودشت یک پل
این پل همیشه خرابه و ما مجبور ۲۰ تا ۳۰ پله بالا بریم بیایم پایین .
کسانی که ۴۰ – ۵۰ سال شان هست چه کنند .
لطفا بگوش مسعولین برسانید