آسیب‌دیدگی ۱۵هزار و ۵۰۰ نفر در دعواهای تهران

دردو ماه سال نخست امسال ۱۵هزار و ۵۰۰ نفر به دلیل آسیب های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کرده‌اند.

براساس آماری که پزشکی قانونی در اختیار ایسنا قرار داده است، دردو ماه سال نخست سال جاری ۱۵هزار و ۵۰۰ نفر به دلیل آسیب‌های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کرده‌اند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل – که تعداد مراجعان به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی ۱۵ هزارو۴۹۶نفر اعلام شده بود دو دهم درصد کاهش یافته است. 

 از کل مراجعین به دلیل آسیب‌های ناشی از نزاع ،۹۷۵۹ نفر مرد و۵۷۰۶ نفرزن بوده اند. 

منبع : ایسنا

نظر بدهید