معضل پارکینگ باغ کتاب مشکل ساز شد

کارشناسان با افتتاح پروژه باغ کتاب مخالف بودند چرا که نداشتن پارکینگ، معضل ترافیک را افزایش می داد. با افتتاح پروژه باغ کتاب مشکل پارکینگ، تردد کتابخانه ملی را هم دشوار کرده است.

به گزارش اسکان نيوز، یکسال از افتتاح باغ کتاب می گذرد ولی هنوز برای تامین پارکینگ این پروژه اقدامی صورت نگرفته است. عدم احداث باغ کتاب به معضلی بزرگ ‌برای مراجعه کنندگان تبدیل شده و حتی مشکلاتی را برای مراجعه کنندگان به کتابخانه ملی به وجود آورده است.

از سوی دیگر شرکت نوسازی عباس آباد با استقرار گیت به دریافت پول پارک خودرو در خیابان های محدوده باغ کتاب اقدام کرده است.

این اقدام باعث سنگین شدن ترافیک منطقه، نارضایتی مردم و صف های طولانی برای ورود و خروج به محدوده کتابخانه ملی و باغ کتاب شده است.

منبع : اسکان

نظر بدهید